Wesprzyj nas finansowo |   nazwa odbiorcy:   Stowarzyszenie Projekt Dzieciaki   numer konta:   18 1140 2004 0000 3802 7722 1573   tytułem:  darowizna na cele statutowe stowarzyszenia | Platność BLIK: 503 925 187 |

Stowarzyszenie Projekt Dzieciaki  konto:  18 1140 2004 0000 3802 7722 1573
  tytułem:  darowizna na cele statutowe stowarzyszenia  | Platność BLIK: 503 925 187 |

Wesprzyj nas finansowo

STOWARZYSZENIE PROJEKT DZIECIAKI STOWARZYSZENIE PROJEKT DZIECIAKI PROJEKT DZIECIAKI

STOWARZYSZENIE PROJEKT – DZIECIAKI

STOWARZYSZENIE PROJEKT – DZIECIAKI

STOWARZYSZENIE PROJEKT – DZIECIAKI

dlaczego?

Powołanie Stowarzyszenia pozwoliło nam, jako rodzicom, na zorganizowaną pomoc szkole i naszym dzieciom. Dzięki Stowarzyszeniu, możemy w wygodny sposób występować jako grono wszystkich rodziców, jednocześnie angażując w tym celu niewielką liczbę osób dla każdego z zadań które sobie wyznaczymy.

jakie mamy cele?

Stowarzyszenie działa na rzecz szkoły w Rzeplinie oraz świetlicy w Karwianach. Naszym celem jest wsparcie szkoły w jej działaniach oraz aktywizacja świetlicy. Dzięki Stowarzyszeniu chcemy:

Poza tym, chcemy działać w obszarach które wymagają wsparcia ze strony gminy:

skąd chcemy czerpać pomoc?

Jako Stowarzyszenie staramy się o wsparcie finansowe z różnych źródeł – udział w projektach dla organizacji pożytku publicznego, różnego rodzaju konkursach, programach pomocowych z Unii Europejskiej oraz wpłat osób które chcą wspierać nasze działania.

14
zrealizowanych projektów
70 000,-
pozyskanych środków
14
zrealizowanych
projektów
70 000,-
pozyskanych
środków

Zrealizowane projekty

Zrealizowane projekty

Zrealizowane projekty

Baza sportowa
S.P. w Rzeplinie

Drzewa na placu zabaw
Karwiany

Dzień Dziecka Dniem Sportu
S.P. w Rzeplinie

Karykaturzysta - Dzień Dziecka 2018
Karwiany

Tenis stołowy
S.P. w Rzeplinie

Zielone Karwiany
Karwiany

Aktywne Karwiany
Karwiany

Wiedza kluczem do przyszłości
S.P. w Rzeplinie

Lekcje programowania w Scratch
S.P. w Rzeplinie

Hour of Code
S.P. w Rzeplinie

ARCHIgra - zajęcia dodatkowe
S.P. w Rzeplinie

Wyposażenie sportowe w świetlicy
Karwiany

Piłkochwyty
Karwiany

Promocja sportu - lekkoatletyka (w realizacji)
S.P. w Rzeplinie


Pamiętajcie, że część z tych zadań została zrealizowana dzięki wsparciu mieszkańców Karwian, Osady Gencz, Komorowic i Rzeplina

DZIĘKUJEMY ZA WSZYSTKIE WPŁATY :)

WSPIERAJ NAS WSPIERAJ NAS
WSPIERAJ NAS

Możesz zrealizować przelew na nasze konto

Możesz zrealizować przelew na nasze konto

Możesz zrealizować przelew na nasze konto

mBank

Nazwa odbiorcy:

STOWARZYSZENIE PROJEKT DZIECIAKI

Numer konta bankowego:

18 1140 2004 0000 3802 7722 1573

Tytułem:

darowizna na cele statutowe stowarzyszenia


Numer konta bankowego:

64 1140 2004 0000 3102 7735 1844

Tytułem:

darowizna celowa


Możesz zrealizować płatność BLIK: 503 925 187

Możesz zrealizować płatność BLIK: 503 925 187

Możesz zrealizować płatność BLIK: 503 925 187

Sponsorzy instytucjonalni

Sponsorzy instytucjonalni

Sponsorzy instytucjonalni

Jeżeli chciałbyś zostać sponsorem instytucjonalnym, jest nam niezwykle miło! Zapraszamy!
Skontaktuj się z nami
biuro [at] projekt-dzieciaki [dot] org

SKORZYSTAJ Z ODLICZENIA
SKORZYSTAJ Z ODLICZENIA
SKORZYSTAJ Z ODLICZENIA

Wpłaty na nasze konto można odliczyć od podatku

Wpłaty na nasze konto można odliczyć od podatku

Wpłaty na nasze konto można odliczyć od podatku
DOKUMENTY DOKUMENTY DOKUMENTY

Tutaj znajdziesz rozliczenia finansowe naszych działań w ujęciu rocznym.

Tutaj znajdziesz rozliczenia finansowe naszych działań w ujęciu rocznym.

Tutaj znajdziesz rozliczenia finansowe naszych działań w ujęciu rocznym.

Przejrzystość naszych działań, jawne i publicznie dostępne rozliczenia oraz wgląd do naszego statutu są naszymi priorytetami i kluczowymi elementami naszej strategii.

Statut

Bilans 2015

Bilans 2016

Bilans 2017

Bilans 2018

Bilans 2019

Bilans 2020

Bilans 2021

Bilans 2022

Bilans 2023

CZY JEST JAKIEŚ RYZYKO?
CZY JEST JAKIEŚ RYZYKO?
CZY JEST JAKIEŚ RYZYKO?

Ryzyko jest zawsze wpisane w realizację działań społecznych.

Niemniej jednak, wszystkie nasze projekty są zawsze realizowane szybko, sprawnie i jawnie :)

Powyższa dewiza zawsze przyświeca naszym działaniom.