„Dzień Dziecka Dniem Sportu” był naszym pierwszym projektem zrealizowanym w ramach programu Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

W ramach tego projektu udało się nam poszerzyć bazę sportową S.P. w Rzeplinie i przyczynić się do organizacji Dnia Dziecka na sportowo.

Dzięki temu projektowi mieliśmy możliwość kupienia: bramek do gry w piłkę nożną, strojów piłkarskich, bramek oraz sprzętu do hokeja na trawie, piłek, ringo, pucharów dla zwycięzców, pawilonu ogrodowego.

Te wszystkie rzeczy pozwoliły na organizację fantastycznego Dnia Dziecka w S.P. w Rzeplinie. Wiele z tych przedmiotów nadal służy uczniom szkoły.