W ramach projektu Rozbudowa bazy sportowej w Szkole Podstawowej w Rzeplinie realizowanego w ramach Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zakupiliśmy i zamontowaliśmy kosze do gry w koszykówkę. Niestety, kwota dotacji pozwoliła jedynie na zakup koszy.

Ale, pamiętajmy o tym, że członkowie naszego stowarzyszenia pozyskali kostkę oraz zarezerwowali środki na budowę płyty boiska. Czekamy na sfinalizowanie budowy kontenerów w szkole, a potem kończymy prace związane z boiskiem!