STOWARZYSZENIE

PROJEKT – DZIECIAKI

dlaczego?

Powołanie Stowarzyszenia pozwoliło nam, jako rodzicom, na zorganizowaną pomoc szkole i naszym dzieciom. Dzięki Stowarzyszeniu, możemy w wygodny sposób występować jako grono wszystkich rodziców, jednocześnie angażując w tym celu niewielką liczbę osób dla każdego z zadań które sobie wyznaczymy.

jakie mamy cele?

Stowarzyszenie działa na rzecz szkoły w Rzeplinie oraz świetlicy w Karwianach. Naszym celem jest wsparcie szkoły w jej działaniach oraz aktywizacja świetlicy. Dzięki Stowarzyszeniu chcemy:

– organizować zajęcia dodatkowe dla dzieci (warsztaty taneczne, naukę języków, zajęcia komputerowe, zajęcia sportowe)
– organizować czas wolny w trakcie ferii (półkolonie, ogniska tematyczne)
– starać się o dofinansowanie dla dzieci, które tego wsparcia finansowego potrzebują, aby mogły bez przeszkód uczestniczyć w różnych formach zajęć i atrakcji kulturalno-rozrywkowych

Poza tym, chcemy działać w obszarach które wymagają wsparcia ze strony gminy:

– rozwiązanie problemów komunikacyjnych (poprawa sytuacji z gimbusami)
– ułatwienie dostępu do atrakcji miasta (organizacja transportu)
– modernizacja i doposażenie szkoły w Rzeplinie
– remont i modernizacja świetlicy w Karwianach

skąd chcemy czerpać pomoc?

Jako Stowarzyszenie staramy się o wsparcie finansowe z różnych źródeł – udział w projektach dla organizacji pożytku publicznego, różnego rodzaju konkursach oraz programach pomocowych z Unii Europejskiej.